Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verilebilir mi?

Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme:

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Aday memurların adaylık dönemleri içinde;

-Temel eğitimde başarısız olmaları,

-Hazırlayıcı eğitimde başarısız olmaları,

-Staj devresinde başarısız olmaları,

-Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumlarının tespit edilmesi,

-Göreve devamsızlık durumlarından birinin tespit edilmesi halinde, sicil amirlerinin teklifi üzerine ve atamaya yetkili amirin onayı ile adaylıkları sona erdirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.