2018 Yılı Eşik Değerleri

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ
(19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı RG’ de yayımlanan 2018/1 nolu Kamu İhale Tebliği)
Konusu K.Dayanağı 01.02.2017 – 31.01.2018 01.02.2018 – 31.12.2019
Eşik DeğerMal ve Hizmet Alımları 8/b

1.789.213

2.066.004

Yapım İşleri 8/c

39.362.920

45.452.363

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan

Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/a-1

1.789.213 veya üzeri

2.066.004 veya üzeri

Yapım İşleri 13/a-1

39.362.920 veya üzeri

45.452.363 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu

İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti

(Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/a-2

1.789.213 veya üzeri

2.066.004 veya üzeri

Yapım İşleri 13/a-2

39.362.920 veya üzeri

45.452.363 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)Mal veya Hizmet Alımları 13/a-3

1.789.213 veya üzeri

2.066.004 veya üzeri

Yapım İşleri 13/a-3

39.362.920 veya üzeri

45.452.363 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 günönce en az iki yerel gazetede)Mal veya Hizmet Alımları 13/b-1

117.120

135.238

Yapım İşleri 13/b-1

234.251

270.489

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/b-2

117,120-234.251 arası

135.238-270.489 arası

Yapım İşleri 13/b-2

234.251-1.952.189 arası

270.489-2.254.192 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/b-3

234.251-1.789.213 arası

270.489-2.066.004 arası

Yapım İşleri 13/b-3

1.952.189-39.362.920 arası

2.254.192-45.452.363 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak AlımlarBüyükşehir Sınır İçindeki İdareler 22/d

58.555

67.613

Diğer İdareler 22/d

19.507

22.524

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar 21/f

195.205

225.403

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

390.425

450.823

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar. 62/h

216.681

250.201

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet

başvuru bedelleri

Madde 53/j-2

713.655 TL ye kadar olanlarda

3.707

4.280

713.655 TL -2.854.626 TL arasında olanlarda

7.415

8.562

2.854.626 TL- 21.409.697 TL arasında olanlarda

11.123

12.843

21.409.697 TL- ve üzeri olanlarda

14.832

17.126

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.
734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ
(21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı RG’ de yayımlanan 2017/1 nolu Kamu İhale Tebliği)
Konusu K.Dayanağı 01.02.2016 – 31.01.2017 01.02.2017 – 31.01.2018
Eşik DeğerMal ve Hizmet Alımları 8/b

1.627.445

1.789.213

Yapım İşleri 8/c

35.804.003

39.362.920

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan

Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/a-1

1.627.445 veya üzeri

1.789.213 veya üzeri

Yapım İşleri 13/a-1

35.804.003 veya üzeri

39.362.920 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu

İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti

(Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/a-2

1.627.445 veya üzeri

1.789.213 veya üzeri

Yapım İşleri 13/a-2

35.804.003 veya üzeri

39.362.920 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)Mal veya Hizmet Alımları 13/a-3

1.627.445 veya üzeri

1.789.213 veya üzeri

Yapım İşleri 13/a-3

35.804.003 veya üzeri

39.362.920 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 günönce en az iki yerel gazetede)Mal veya Hizmet Alımları 13/b-1

106.531

117.020

Yapım İşleri 13/b-1

213.072

234.251

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/b-2

106.531-213.072 arası

117,020-234.251 arası

Yapım İşleri 13/b-2

213.072-1.775.686 arası

234.251-1.952.189 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları 13/b-3

213.072-1.627.445 arası

234.251-1.789.213arası

Yapım İşleri 13/b-3

1.775.686-35.804.003 arası

1.952.189-39.362.920 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak AlımlarBüyükşehir Sınır İçindeki İdareler 22/d

53.261

58.555

Diğer İdareler 22/d

17.744

19.507

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar 21/f

177.556

195.205

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

355.126

390.425

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar. 62/h

197.041

216.681

KİK’ na yapılacak itirazen şikâyet

başvuru bedelleri

Madde 53/j-2

618.044 TL ye kadar olanlarda

3.372

3.707

618.044 TL -2.472.180 TL arasında olanlarda

6.745

7.415

2.472.180 TL- 18.541.351 TL arasında olanlarda

10.118

11.123

18.541.351 TL- ve üzeri olanlarda

13.491

14.832

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.

Eşik Dğer Nedir? Eşik Değer Ne İş Yarar?
Eşik değer, ihale ilan süreleri ve kuralları ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, mal alımları için 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri belirtmektedir.

EŞİK DEĞERLER ESAS ALINARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun uygulamasında dikkate alınan düzenlemeler yukarıda da bahsedildiği üzere eşik değerler baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, Kanunun “Eşik Değerler” başlıklı 8 inci maddesinde, 4734 sayılı Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanmasına esas olmak üzere, yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler belirtilmiştir.

Sitemizde eşik değerle ilgili makaleler, KİK kararları vs mevzuatta meydana gelen değişiklikleri bulabilirsiniz…

Soru görüş ve önerilerinizi kamufinans@gmail.com adresine gönderiniz….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.