UZUN SÜRE GÖREV YAPMAK GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YETERLİ Mİ?

bayan çalışan-1

UZUN SÜRE GÖREV YAPMAK GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YETERLİ Mİ?

Kırıkkale İdare Mahkemesi Sağlık Meslek Lisesi’nde hizmetli olarak görev yapmakta olan bir personelin başka yerde görevlendirilmesi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Dava; Kırıkkale İli ,Sulakyurt İlçesi “Hakim Mehmet Çakıroğİu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi”nde hizmetli olarak görev yapmakta olan davacının Sulakyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştı.

Bakanlık savunması

Bakanlık savunmasında, yer değişikliği işleminin sadece davacı hakkında değil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan tüm kadrolu işçi/hizmetliler bakımından kamu yararı ve hizmetin gereği olarak gerçekleştirildiğini, davacının 02.09.1991 yılında görevine başlayıp dava konusu işleme kadar da aynı okulda çalıştığını, uzun süre aynı yerde çalışmanın kamu yararım olumsuz yönde etkileme ve hizmetin gerçekleşmesinde aksaklıklar meydana getirme olasılığını yükselttiğini, görevlendirilmesinin yapıldığı okulun davacının ikametgahına daha yakın olup kendisi açısından daha yararlı olduğunu savunmuştu.

Uzun süre görev yapmak görev yeri değişikliğine gerekçe olamaz

Mahkeme kararında gerekçe olarak, “Yönetimin, kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, personelin bir hizmet biriminde uzun süre görev yapmasının, gerek personel ve gerekse hizmet yönünden ortaya çıkartabileceği olumsuzlukları gidermek amacıyla il veya ilçe içinde naklen atama yapabileceği açık ise de, işlemin tesisine sebebiyet veren olumsuzlukların ne olduğunu somut olarak ortaya koyması hukuk devleti olmanın gereği olduğu açıktır. Bu itibarla naklen atama işlemine neden gerek duyulduğunun ortaya konması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta ise, davacı hakkında işlem tesis edilirken, sadece davacının görev yaptığı yerde uzun süre kaldığı dışında üstlendiği kamu görevini layıkıyla yerine getiremediği, olumsuzluklar yaşadığı veya yaşattığı yolunda herhangi bir somut bilgi ve belgenin bulunmadığı, idarece getirilen uzun süre görev yapmış olma iddiasının ise işlemi haklı ve hukuka uygun hale getirmediği, dolayısıyla sırf takdir yetkisinden bahisle işlem tesis edildiği açık olduğundan işlem de bu yönlerden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verildiği görüldü.

hiz.yer-degisikligi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.