Yurt Dışı Harcırahında Yatak Parası Hesaplama

 

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları

  1. Daire

Karar Tarihi : 1.10.1996

Tutanak No : 28240

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlığı 1994

29.12.1997 gün ve 97/10468 sayılı “Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararının 2’nci maddesinde, “………faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.” denilmektedir.

Bu hüküm doğrultusunda, on günden az kalınan süreler için günlük hesaplama yapılması, %40’lık barajın aşılması halinde aşan kısmın değil, harcırahın tamamının %70’i üzerinden hesaplama yapılması ve %50 artırımlı günlük harcırahın değil, artırımsız harcırahın dikkate alınması gerekeceği cihetle; fazla ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.