Yüklenicinin %20 Fazla alım konusu işi yerine getirmediği sebebiyle sözleşme fesih edildiğinde, teminata el konulması işlemi nasıl gerçekleşir?

mevzuat-9

Konu : Yüklenicinin %20 Fazla alım konusu işi yerine getirmediği sebebiyle sözleşme fesih edildiğinde, teminata el konulması işlemi nasıl gerçekleşir?

Karar Veren Mahkeme: Yargıtay 15. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 9.2.2010

Karar Sayısı : E: 2009/7245, K: 2010/681

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Yükleniciler %20 fazla eşofman imalatını yapıp teslim etmemekle sözleşmeye aykırı davranmışlardır. Bu nedenle davacı Bakanlık tarafından sözleşmede kararlaştırılan iş karşılığı alınan teminat ile %20 fazla iş karşılığı alınan teminatın irad kaydedilmesine karar verilmiştir. Bu durumda irad kaydedilen teminatların tamamı yönünden hesaplanacak güncelleme nedeniyle alacak isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir. Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin tek olduğu, fazla imalatın da sözleşmenin 30. maddesi uyarınca yükleniciden istendiği gözden kaçırılarak, eşofmanın teslim edildiği gerekçesiyle sadece … TL ek teminat nedeniyle güncelleme alacağının tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Yapılacak iş, … TL’lik kesin teminat ile …. TL’lik ek kesin teminatın tamamı üzerinden güncelleme alacak miktarının belirlenip karar oluşturmasından ibarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.