Vergi İnceleme Süreci ve Önemi

Muhasebe-5

Vergi İncelemesinde Sürecin Yönetimi

 • Bir tarhiyat yapılması halinde bununla ilgili olarak izlenecek yolun belirlenmesi süreci detaylı çalışmalar gerektirmektedir.
 • Dava, uzlaşma ya da ödeme yollarından birisi seçilmeden önce konunun uzmanlarından görüş alınmalıdır.
 • Şirketin menfaatlerinin ancak tüm olasılıklara göre hesaplamalar yapılması ve değerlendirilmesiyle korunması mümkündür.
 • İnceleme süresince vergi inceleme elemanı ile kurulacak ilişkiler çok önem taşımaktadır.
 • İnceleme elemanına verilecek her türlü belge, bilgi ve çalışmanın şirket aleyhine delil olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki, şirketin menfaatinin tam anlamıyla korunması, vergi incelemesine başlanmasından tutanağın ve raporun tebliğine kadar geçen sürede, tüm aşamaların dikkatle izlenmesi ve yönlendirilmesi ile mümkündür.

Vergi İncelemesi Sırasında Danışmanlık Almak Neden Önemlidir, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Vergi incelemesi ve uyuşmazlık sürecinde atılacak olan her adım sonuca etki doğrudan etki edeceğinden bu konunun uzmanları nezaretinde yürütülmesini öneriyoruz.

İşletmenizde başlatılan her inceleme konunun uzmanı olan bir kişi ile birlikte;

 • İnceleme elemanının talep ettiği belge ve bilgilerin hangi sonuçlara yol açabileceği,
 • Şirket içinde kullanılan jargonun, standart belgelerin yanlış anlaşmalara mahal olup olmayacağı,
 • Tutanağın iyice incelenip incelenmediği ve tüm itirazların geçirilip geçirilmedi bakımlarından dikkatlice takip edilmelidir.

Tarafımızdan şirketinize yardımcı olabilmek için yapılan bir inceleme üç ayrı safhaya (inceleme sırası / inceleme sonrası / uyuşmazlık aşaması) ayrılmakta ve her safhada takip eden sayfalarda göreceğiniz hizmetlerimiz sunulmaktadır:

İnceleme Sırasında :

 • Defter ve belgelerin ibrazı,
 • Sürecin yönetilmesi,
 • İnceleme elemanına sunulan bilgi ve belgelerin kontrolü, – Tutanak imzası sırasında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İnceleme Sonrasında:

 • İnceleme elemanının şirketinize yönelttiği eleştirilerin ve bulgularının analizi,
 • Bu eleştiri ve bulgulara karşı teknik bir değerlendirme raporu hazırlaması yapılmaktadır.

Uyuşmazlık Safhası:

 • Uzlaşma / dava yollarının değerlendirilmesi yapılmakta ve bu konularda teknik bilgi verilmektedir.
 • Uzlaşma görüşmelerine vekaleten katılınmaktadır.
 • Dava açılmasına karar verilmesi halinde hukuki argümanların belirlenmesinde yardımcı olunmakta,
 • Literatür ve emsal karar taraması yapılmaktadır.
 • Duruşmalarda Mali Müşavir sıfatıyla destek olma imkanı mevcuttur.
 • Yargılama sonrasında, mahkeme kararının uygulaması ve düzeltme işlemleri takip edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.