Uzmanların Maaş İsyanı

Bayan-7

Özel bir yarışma sınavı ile “Uzman Yardımcısı” olarak mesleğe giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarı göstererek “Uzman” kadrosuna atanarak “kariyer” diye nitelendirilen mesleklerde görev yapan personelden bazıları, aylık ücret ve emeklilik hakları bakımından diğer kariyer uzmanlarla eşit tutulmadıklarını ve adeta “uzman yerine konmadıklarını” düşünüyorlar.

Yapılan düzenlemelerle, kurumların merkez teşkilatında görev yaptıkları değerlendirilen kariyer uzman unvanlarının (Mali Hizmetler Uzmanı hariç) tamamı için aynı ücret sistemi ve özlük hakları getirilirken, kurumların merkez teşkilatında görev yapmadıkları değerlendirilen kariyer uzmanlar ise bu belirlemelerin dışında tutulmuşlardır.

Kurumların merkez teşkilatı personeli sayılmayan kariyer uzman unvanları arasında; Mali Hizmetler Uzmanı (bu unvandaki personelin bazıları merkez personeli sayılıyor), Defterdarlık Uzmanı, Gelir Uzmanı, Vergi İstihbarat Uzmanı, İl Planlama Uzmanı, İl Göç Uzmanı ve İl İstihdam Uzmanı bulunuyor.

Merkez teşkilatı personeli sayılan kariyer uzmanların özlük hakları

Merkez teşkilatı personeli sayılan kariyer uzmanların aylık ücretleri “ücret ve tazminat” göstergeleri esas alınarak belirleniyor. Merkez personeli sayılanlardan Mali Hizmetler Uzmanı dışında kalanların tamamı için aynı derecelerde aynı tutarda ücret ödeniyor.

Bu uzmanlar (mali hizmetler uzmanı hariç) hakkında 1 inci derece kadroda 3600 ek gösterge, 2000 makam tazmnatı ve 8000 görev tazminatından yararlanma imkanı bulunmaktadır. Mali hizmetler uzmanı ise 1 inci derecede 2200 ek göstergeden yararlanırken makam ve görev tazminatından ise yararlanamamaktadır.

Bu personelin aylık maaş ödemelerinde zam ve tazminatlar kullanılmıyor. Ancak, 1/10/2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin prime esas kazanç hesabına özel hizmet tazminatı ve denetim tzminatı da dahil ediliyor.

Merkez teşkilatı personeli sayılmayan kariyer uzmanların özlük hakları

Merkez personeli sayılmayan kariyer umanların aylık ücretleri ise 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeniyor. (Gösterge+ek gösterge+taban ayık+kıdem aylığı+zam ve tazminatlar+ek ödeme)

Bu uzmanlar hakkında 1 inci derece kadroda 2200 ek gösterge uygulanırken, makam ve görev tazminatından yararlandırılmamaktadırlar.

Bu personelin aylık ödemelerinde zam ve tazminatlar kullanılıyor. Ancak, bu kapsamdaki unvanlar için belirlenen özel hizmet tazminatı oranı her unvan için aynı olmadığından, merkez personeli sayılmayan uzmanların aynı derecedeki maaşları arasında da farklılık bulunmaktadır.

Kariyer uzmanların aylık maaş ve emeklilik hakları

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatı personeli sayılan ve sayılmayan kariyer uzmanlar arasındaki maaş ve emeklilik hakları bakımından mevcut olan farkların görülmesi bakımından, memurunyeri.com olarak 30 yıl hizmeti bulunan ve 1 nci derece kadroda ¼ kazanılmış hak aylığı ile görev yapan ve bu seviyeden emekli olan personele göre hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Unvan (kariyer uzman)Aylık ÜcretEmekli AylığıEmekli İkramiyesi
-Uzman (merkez sayılan)5.599 TL3.512 TL93.333 TL
-Mali Hizmetler Uzmanı (merkez sayılan)4.551 TL2.064 TL74.415 TL
-Defterdarlık Uzmanı3.760 TL
-Gelir Uzmanı3.737 TL
-Vergi İstihbarat Uzmanı3.737 TL
-İl Planlama Uzmanı3.726 TL
-İl Göç Uzmanı3.726 TL
-İl İstihdam Uzmanı3.721 TL
-Mali Hizmetler Uzmanı (merkez sayılmayan)3.721 TL

NOT:

Hesaplama; aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından bekar ve çocuksuz personele göre yapılmış, gelir vergisi oranının %15 uygulanmış, “Uzman (merkez-kariyer)” olarak 657 sayılı Kanunun 152/II/A/ğ maddesinde sayılan unvanlar kastedilmiştir.

Tabloda yer alan unvanların bazılarının yakın zamanda oluşturulmuş olması nedeniyle, bu unvanlara ait 1 inci derece kadrolarda görev yapan personel bulunmamakla birlikte, kariyr uzmanlar arasındaki maaş ve emeklilik haklarının bir arada görülmesi amacıyla, bu derecelere ilişkin bilgilere de yer verilmiştir.

Öte yandan konuyla ilgili olarak yaşanan diğer önemli bir sorun ise, merkez denetim elemanı olarak, teftiş ve denetim görevi yapan Kontrolörlerin, Maliye Uzmanı olarak atanmış olmaları….

Bu düzenlemeden tabiki Defterdalık bünyesinde teftiş ve denetim yapan, uzmanlık ünvanıyla ilgisi olmadığı halde uzman olarak atanan defterdarlık uzmanları da nasibini almış gözüküyor….

Bu durum uzmanlık ünvanındaki karmaşayı daha da arttırdı….

Öte yandan, diğer bakanlıklarda da teftiş denetim ve soruşturma görevi yapan kontrolör, müfettiş ve denetmen gibi ünvanlarda çalışan personelin maaşlarının uzmanlar ile paralel duruma getirilmesi, devlet yönetiminde son derece önemli görev yapan teftiş ve denetim elemanlarının maaşlarının da yıllardan beri yerinde sayması sonucunu doğurmaktadır…

Sonuç itibariyle gerek uzmanların maaşlarınının hali hazırda yerinde sayması, gerekse asıl meslekleri teftiş ve denetim olan müfettiş, kontrolör ve denetmenlerin uzmanlık maaş rejimine dahil olması neticesinde

iki meslek grubununda (uzmanlar ve denetim elemanları) maaş ve özlük haklarının olumsuz şekilde etkilenmesine yol açmaktadır…..

Öte yandan, maaş artış beklentisi içerisinde olan sadece müfettişler ve uzmanlar olmayıp, idari hizmetlerde çalışan memurlarında maaş artış beklentisi devam etmektedir…

Sitemize mail gönderip zor durumda olduklarını ifade eden memurlar, bir çok meslek grubuna açık ya da örtülü şekilde seyyanen zam yapılmasına rağmen genel idari hizmetlerde çalışan memurlara hiç bir iyilştirme yapılmadığı ve memurlarında zor durumda olduğu gündeme getiriyorlar….

(Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazınız….)

 

kaynak:memurunyeri.com

Uzmanların Maaş İsyanı” için bir yorum

  • 7 Nisan 2017 tarihinde, saat 13:31
    Permalink

    Sonra da uzmanlar niye kaçıyor diyolar. Hakkımı helal etmiyorum.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.