Uçuş Tazminatı Kimlere Verilir?

 

UÇUŞ  TAZMİNATI

 

-19.2.1963 – 203 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne  Uçucularına Verilecek Uçuş Tazminatı Hakkında Kanun Md. 1

 

-Baş pilot ve pilotlara maaş  veya ücret tutarının  % 80’i, Uçuş ekibine dahil olup uçuş görevlerine pilotla beraber katılmaya mecbur olan Uçuş şube Müdürü (aero fotogrametri uçucusu), başrasıt, rasıt, baş makinist, hava fotoğrafçısı ve telsizcilere maaş veya ücret tutarının % 60’ı nispetinde aylık tazminat verilir.

 

-28.2.1985 – 3160 Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Md. 4~5

 

-15.8.1991 – II -450 Madde 5

 

-Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil pilot ve pilot adaylarına  kıstas aylığının % 70’ı, uçuş ekibi  personeline kıstas aylığının % 65’i üzerinden ve hizmet yıllarına göre tespit edilmiş  nispetlerde uçuş tazminatı verilir..

 

-Bu aylık tazminat uçuş hizmet yıllarına göre pilotlar için %90-135, uçuş ekibi personel  için  % 75 – 114 oranlarında ödenir.

 

-Bir görevin ifası veya hava vasıtasının kontrol ve tecrübesi maksadıyla, hava vasıtası işinde fiilen uçan pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi dışında olup, aylık uçuş tazminatı almayan, Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilen  personele her uçuş saati başına kıstas aylığının % 1 i oranında tazminat ödenir. Bu tazminat bir ay içerisinde kıstas aylığının % 10’unu geçemez.

 

(Kıstas aylığı: En yüksek Devlet memuru aylığının Ek gösterge dahil brüt tutarıdır. 3160/3-8.6.1989 3570/9 Kanunla değişik d fıkrası)

 

-8.6.1989 – 3570 Kanun

 

-Diğer kamu kurum ve kurulularında çalışan pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeline  sözleşmeli olarak çalışanlar  dahil, 28.2.1985 tarih ve 3160 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminatlar verilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.