Ücretin Önemi Nedir? Ücret Ne İşe Yarar?

 

Ücretin  Önemi :

Ücret,  genel ekonomik yaşantı içinde gelir dağılımını etkilediği, üretim kapasitesini ilgilendirdiği, düşük yada emek veriminin üstünde olduğu takdirde işsizliğe yol açtığı için önem taşımaktadır. Bu önem, çalışan nüfusun büyük kısmının geliri ücretlerinden oluşan toplumlarda dahada artmaktadır.

Ücretler ayrıca ekonomik düzen açısından da önemlidir. Nitekim ücretler genel düzeyinin  artması tasarruf oranını yükseltirken, ücretlerin gelir grupları arasında adaletli dağılımı ülkelerin sosyal refahını arttırmaktadır. Bu itibarla ücretler genel düzeyinin  ekonomik faktörlerin gelişimine ayak uydurması beklenir.

Ücretler toplu pazarlıklar açısından da önem taşımaktadır. Ücretin bu önemi bünyevi sebepler, ücretler ortalama seviyesinin düşüklüğü ve sürekli fiyat artışları olmak üzere başlıca üç sebebi bulunmaktadır.

 

1-Bünyevi sebepler:

Ücret işçinin yegane geçim kaynağı olduğundan, dünyanın neresinde olursa olsun çalışma koşullarının en önemlisini teşkil etmektedir. Nitekim iş uyuşmazlıklarının büyük bir kısmı bütün dünyada ücret uyuşmazlıklarından meydana gelmektedir. Grevlerin sebeplerini gösteren araştırmalar genellikle “ücretler ve diğer sebepler” diye konuyu ikiye ayırmakta ve ücretler sebebi ile patlak veren grevlerin toplam grevler içinde önemli bir orana ulaştığı belirtilmektedir.

Nitekim  ülkemizde grevler esas itibariyle ücret uyuşmazlıklarından meydana gelmektedir. Yurdumuzda 1967 yılı sonuna kadar yapılan grevleri tahlil eden bir araştırma, bazı genel eğilimleri  tespit etmiştir. Bu araştırma sonuçlarına  göre ücretler konusunda uyuşmamak yüzünden çıkna grevler 1967 sonuna kadar meydana  gelen grevler toplamın %24,72’ sini teşkil etmektedir ve grev sebepleri içinde en yüksek orana sahiptir.

2-Ücretlerin ortalama seviyesinin düşüklüğü:

-Az gelişmişliğin bir çok özelliklerini taşıyan Türkiye’ de ücretlerin ortalama seviyesi öteden beri düşük kalmıştır. Ülkemizde ücretlerin ortalama seviyesinin hayat standartları karşısında düşük seyretmesi toplu pazarlıklarda ilk sırada ele alınmasına yol açmıştır.

Bu itibarla ücretler genel düzeyinin yükseltilmesi ve geçmiş ücret kayıplarının zaman içinde  telafi edilmesi son yılların en öneli konusu olmuştur.

 

3-Sürekli fiyat artışları:

– Ücretlerin önemini arttıran bir diğer faktör olmuştur. Artan hayat pahalılığı ücretlerin reel gücünü düşürerek geçim düzeyini ve refah seviyesini azaltmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.