Torba Yasa Çıktı mı? Yeni Torba Yasada Neler Var?

 

 

Toplumun her kesimini ilgilendiren torba yasada nelerin olacağı az çok şekillenmeye başlıyor….

Mecliste görüşülmesine bu gün başlayan torba yasada özellikle mali ve cezai ve imar affı gibi konular gündemde….

Halkın büyük bir umutla beklediği af konusunun bu torba yasaya girmesi bekleniyor….

Hapiste bulunan binlerce kişinin tek umudu bu torba yasa ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan…

Alınan duyumlara göre geniş kapsamlı bir ceza affı düşünülüyor…

Ve bu af kapsamında cezaevlerinde bulunan binlerce suçsuz günahsız insanın özgürlüğe kavuşması bekleniyor….

Yapılacak mali afla haksız yere haciz uygulaması ile baş başa kalan binlerce insanda karşılaştığı bu haksız uygulamadan kurtulma şansı yakalayacak…..

işte mali af…cezai af ve imar affına ilişkin detaylar….

Yeni torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek sorusu ve Resmi Gazete son dakika açıklamaları merak ediliyor. Torba yasa 2018 çıktı mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar.

8 Mayıs Salı saat 15.00’da TBMM Genel Kurulunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine başlanacak. Vatandaşlar bu görüşmeden nelerin konuşulacağını öğrenmek istiyorlar.

Tasarıyla, vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakları yeniden yapılandırılacak.

Tasarıyla, Bağ-Kur sigortalılarına, muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor. Torba yasa son dakika açıklamaları haberimizde sizlerle.

Torba yasa 2018 son dakika Resmi Gazete açıklaması araştırılıyor. Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek? Vatandaşlar yapılan resmi açıklamaları yakından takip ediyorlar. 8 Mayıs Salı saat 15.00’da TBMM Genel Kurulunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine başlanacak. Tasarıyla, vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakları yeniden yapılandırılacak. Genel Kurul’da bu tasarının yasalaşmasının ardından, 7 maddesi kabul edilen, 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı görüşülecek. Tasarıyla, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor. Tasarıyla, Bağ-Kur sigortalılarına, muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor. Torba yasa son dakika açıklamaları haberimizde sizlerle.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine başlanacak.

TORBA YASADA NELER VAR?

Tasarıyla, vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakları yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınacak.

Belediyelerin 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve gecikme cezaları ile faizleri, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları yapılandırılacak.

Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu senelere ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve tahsil edilecek. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; işletmelerinde olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince ya da bağlı bulundukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.

BAĞKUR AFFI

Tasarıyla, Bağ-Kur sigortalılarına, muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.

Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru esnasında tercih edecek.

İMAR BARIŞI

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi’ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar kapsam dışında olacak.

Bakanlar Kurulu’nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak.

YAŞLILIK AYLIĞI

Tasarıyla, yaşlılık aylığında, yüzde 100’e yakın artış sağlanıyor.

ÖĞRENCİ AFFI

Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er lira ikramiye verilecek.

Maliye Bakanı Ağbal, emeklilerin alacağı ilk ikramiyenin Ramazan Bayramı’ndan önce yatırılacağını açıkladı. Daha net bir tarih ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan;

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakını ve gaziler, Vazife ve Harp Malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, Geçici köy korucuları, Şeref aylığı sahipleri, Şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal savaşı gazileri Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller İle bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecekler.

GİRİŞİMCİYE DESTEK

İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.

Genel Kurul’da bu tasarının yasalaşmasının ardından, 7 maddesi kabul edilen, 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı görüşülecek.

Tasarıyla, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Dilekçe Komisyonu

Dilekçe Komisyonu, 8 Mayıs günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.

Toplantıda; Koçhisar Barajı yapımında sular altında kalan Çorum’un Alaca İlçesi Kızılyar köylüleri için yeni yerleşim yeri gösterilmemesi sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi talepli dilekçe hakkındaki yerinde inceleme raporu, gıda bankacılığı uygulamasının araştırılması ve yaygınlaştırılmasını inceleme alt komisyon raporu, şehir merkezlerindeki işlek caddelerin trafik sorunlarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu görüşülecek.

FOREX piyasasındaki mağduriyetlerin incelenmesi alt komisyonu raporu, mesleki eğitim kapsamında staj gören öğrencilere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu ile evlilik/izdivaç programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporunun görüşmeleri de yapılacak.

HÜKÜMLÜLERE AF VAR MI?

Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.

SON ÇIKAN TORBA YASADA NELER VARDI?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasada gençler için de çok önemli müjdeler bulunuyor.

İşte torbadan çıkan müjdeler:

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek.

Yeni işe alınan eleman genç ve kadın için ise süre 12 aydan 18 aya kadar çıkacak.

İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018’de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.

Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.

İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaş, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek.

TOBA YASA NEDİR?

Birbiri ile konu yönünden ilgisi olmayan ve çok fazla sayıda başka kanunda ek ve değişiklikler yapan kanunlara “torba kanun” adı verilebilir. Bir kanunun torba kanun olup olmadığının temel göstergelerinden birisi, kanun başlığıdır.

kaynak:akşam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.