Teminat Mektuplarının Ayrıntılı Olarak İzlenmesine İlişkin Genel Yazı

muhasebe-26

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/110-02/15853                                                                   30/11/2010

Konu   :

Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca alınan nakdi teminatlar 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında ayrıntılı olarak izlenirken, aynı amaçla alınan ve 910-Teminat Mektupları Hesabında izlenen teminat mektupları açısından herhangi bir ayrıntı söz konusu değildir.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda; teminat mektuplarının da aynı ayrıntıda izlenmesi uygun görüldüğünden, 2011 yılından itibaren uygulanmak üzere, genel bütçe detaylı hesap planında 910-Teminat Mektupları Hesabına,

“01.01.01-Geçici Teminatlar”

“01.01.02-Kesin Teminatlar”

“01.01.03-Ek Kesin Teminatlar”

“01.01.09-2010 Yılından Devreden Teminat Mektupları”

“02.01.01-Geçici Teminatlar”

“02.01.02-Kesin Teminatlar”

“02.01.03-Ek Kesin Teminatlar”

“02.01.09-2010 Yılından Devreden Teminat Mektupları”

yardımcı hesapları eklenmiştir.

Bu çerçevede, 01/01/2011 tarihinden itibaren alınan teminat mektuplarının niteliğine göre yeni açılan yardımcı hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2010 yılı sonunda 910-Teminat Mektupları Hesabının;

  1. a) “01.01-Banka Teminat Mektupları” yardımcı hesabında kayıtlı bakiye tutar 2011 yılında kullanıma açılacak “01.01.09-2010 Yılından Devreden Teminat Mektupları”,
  2. b) “02.01-Banka Teminat Mektupları” yardımcı hesabında kayıtlı bakiye tutar 2011 yılında kullanıma açılacak “02.01.09-2010 Yılından Devreden Teminat Mektupları”

yardımcı hesabına aktarılacak olup, bu işlem dönüşüm tablosu kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, 2010 yılı sonunda dönüşüm tablosu kullanılmak suretiyle, “01.01.09-2010 Yılından Devreden Teminat Mektupları” ve “02.01.09-2010 Yılından Devreden Teminat Mektupları” yardımcı hesaplarına aktarılan tutarların temsil ettiği teminat mektuplarının nev’inin muhasebe birimlerince araştırılması ve 2011 yılı içinde yeni açılan yardımcı hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.