Temel Finansal Tablolar Nelerdir?

finansal tablo-5

Temel Finansal Tablolar;
• Bilânço,
• Gelir Tablosu,

Diğer Finansal Tablolar;
• Fon Akım Tablosu,
• Satışların Maliyeti Tablosu
• Nakit Akım Tablosu,
• Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,
• Kar Dağıtım Tablosu,

BİLANÇO
İşletme Adı, Tarih, Para Birimi,
1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10. Hazır Değerler 30. Mali Borçlar
11. Menkul Kıymetler 32. Ticari Borçlar
12. Ticari Alacaklar 33. Diğer Borçlar
13. Diğer Alacaklar 34. Alınan Avanslar
15. Stoklar 35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş
17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 37. Borç ve Gider Karşılıkları
19. Diğer Dönen Varlıklar 38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Karşılıkları
2. DURAN VARLIKLAR 39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar
22. Ticari Alacaklar 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
23. Diğer Alacaklar 40. Mali Borçlar
24. Mali Duran Varlıklar 42. Ticari Borçlar
25. Maddi Duran Varlıklar 43. Diğer Borçlar
26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44. Alınan Avanslar
27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 47. Borç ve Gider Karşılıkları
28. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 48. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Karşılıkları
29. Diğer Duran Varlıklar 49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar
5. ÖZ KAYNAKLAR
50 Ödenmiş Sermaye
52. Sermaye Yedekleri
54. Kar Yedekleri
57. Geçmiş yıllar karları
58. Geçmiş yıllar Zararları (-)
59. Dönem Net Karı (Zararı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.