TELKÂRİ USTASI NEDİR? TELKÂRİ USTASI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞABİLİR Mİ?

Altın-2

TELKÂRİ USTASI altın işçiliği konusunda usta olan kişiye denir…..

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile yeni bir unvana sözleşmeli istihdam imkanı getirildi.

Esaslarda yapılan değişikliğe göre, artık kamuda “Telkâri Ustası” sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Kamuda telkâri ustası olarak sözleşmeli olarak çalışabilmek içinse “Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.” şartı aranacak.

Esaslarda değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (2) sayılı Cetvele “TAŞ İŞLEYİCİ” ibaresinden sonra gelmek üzere “TELKÂRİ USTASI” ibaresi, eki (4) sayılı Cetvelin “A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümünde yer alan “TEKNİSYEN” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

TELKÂRİ USTASI Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.