Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Geçici Görev Yolluğu Ödenir mi?

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Geçici Görev Yolluğu Ödenir mi?
Kamu kurumlarında taşeron işçi olarak çalışmakta iken sürekli işçi olarak çalışanların karşılaştığı sorunlardan biride görev mahalli dışındaki yerlere görevlendirilmeleri halinde kendilerine geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda yaşanmaktadır.Çoğu kamu kurum ve kuruluşu halen kadroya geçen işçileri eski statülerine göre değerlendirmekte ve bazı hakların verilmesinde tereddütler yaşamaktadır.Taşeron işçi iken kadroya geçen işçilere harcırah ödenip ödenmeyeceği hususunun tespiti için harcırah kanununda yer alan düzenlemelere bakmak gerekecektir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah verilecek kimseler’’ başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinde, Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlunla fahri olarak çalışanlar  harcırah verilecek kişiler arasında sayılmış “Tarifler” başlıklı 3 üncü maddecinin (d) bendinde de hizmetli; Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri” olarak tanımlanmıştır.

Harcırah alabilecek olanlara ilişkin yapılan tanıma göre iş kanununa tabi olarak çalışan taşerondan kadroya geçen işçilere geçici görev yolluğu ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Harcırah kanununa göre geçici görev yolluğu ödenebilmesi  için işçinin  geçici görevle memuriyet mahalli dışında başka bir yere kurumlarınca gönderilmesi ve Harcırah kanununun diğer maddelerinde sayılan şartların sağlanmasına bağlıdır.

Sonuç olarak  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle gönderilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.