Tarifeye bağlı ödemelerde aranan belgeler nelerdir?

Tarifeye bağlı ödemeler

Madde 35-Komisyon ücretleri ve kovuşturma giderleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki ilan, sigorta ile gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

  1. a) Komisyon ücretlerinin ödenmesinde;

– Harcama talimatı,

– Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont),

  1. b) Kovuşturma giderlerinin ödenmesinde;

– Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı,

– Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),

  1. c) İlan giderlerinin ödenmesinde;

– Harcama talimatı,

– Fatura,

-İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak,

  1. d) Sigorta giderlerinin ödenmesinde;

– Harcama talimatı,

– Sigorta poliçesi veya zeyilname,

e)Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde;

– Harcama talimatı,

– Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.