Personel Yemek İhalesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 05.10.2016 Karar No : 2016/UH.I-2445 Şikayetçi: Ermis Avm Gıda

Devam

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI ZORUNLU MU? I-GİRİŞ Kamu kurumlarınca yapılan hizmet ihaleleri temel

Devam

Şikâyet başvurusunun reddine ilişkin cevap yazısında, başvuru mercii ve başvuru süresinin belirtilmemiş olmasının şikâyetçi nezdinde herhangi bir hak kaybına yol açmadığı

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 18 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-690

Devam