İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.III-615 Şikayetçi: Cevdet Arpacı İhaleyi

Devam

İdare ihalede KİK’in Düzeltici İşlem Olarak Belirlediği Kararına Rağmen, İhaleyi Kamu Yararı Gözeterek İptal Edebilir mi…Kik Kararı

KONU: İdare ihalede KİK’in düzeltici işlem olarak belirlediği kararına rağmen, ihaleyi kamu yararı gözeterek iptal edebilir mi? (İdarenin aleyhine karar

Devam

İhalenin iptali kararından önce idareye herhangi bir şikayet başvurusunun yapılmamış olması nedeniyle bu karara yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamayacağı

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 4 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.III-680 Şikayetçi: Erpa Özel Güvenlik

Devam

Eşit muameleyi sağlama ilkesine aykırı hareket edilmiş olunacağı anlaşıldığından ihalenin iptal edilme gerekçelerinin yerinde olmadığı

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.I-712 Şikayetçi: Arç Temizlik İnş.

Devam

Teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, teklifin tamamı üzerinden değil, sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi gerektiği

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.II-638 Şikayetçi: Prizma Personel Destek

Devam

Alt İşveren Çalıştıran Şirketin, Alt İşverenin Sigorta Borcundan Sorumlu Olup Olmadığına İlişkin KİK Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 23 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UY.I-611 Şikayetçi: Tuşba Yapı Endüstri

Devam