Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Gönderilmesi Konusunda Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.41/010-07-01/02100                                                             29/02/2012 Konu : Kamu İdaresi Hesapları Bilindiği üzere, “Kamu İdaresi Hesaplarının

Devam