Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hk genel yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.20/500-02/8317                                                                  10/05/2006 Konu : Bilindiği gibi, 29/04/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi

Devam

Dernek Gelirleri Alındı Belgesinin İmhasına İlişkin Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     : B.07.0.MGM.0.20/610-03/4538                                                                 13/03/2007 Konu   : Dernek Gelirleri Alındısı İlgi : 06/02/2007 tarihli ve

Devam