İhalede İstenen Araçların Kiralama Yolu İle Temin Edilmesinin İhale Sonucuna Etkisi

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-693 Şikayetçi: H T O

Devam