Eğitim ve Öğretim Desteği İçin Düzenlenen Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı

  Bu çalışmada 5580 Sayılı Kanun gereği özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğinde tevkifat üzerinde durulacaktır…..

Devam

Mahalli İdare Birliklerinin Damga Vergisi ve Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

    Bu çalışmada mahalli idare birliklerinin kdv tevkifatı yapıp yapmaması gerektiği hususu üzerinde durulacaktır… Bilindiği üzere hangi kurumların, tevkifat

Devam

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. Gelir İdaresi başkanlığınca

Devam

Turizm işletmesi sahibi 5 yıldızlı otelin otel dışındaki organizasyonlarda verdiği yemek hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.

Turizm işletmesi sahibi 5 yıldızlı otelin otel dışındaki organizasyonlarda verdiği yemek hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1761 Tarih:

Devam