İdare ihalede KİK’in Düzeltici İşlem Olarak Belirlediği Kararına Rağmen, İhaleyi Kamu Yararı Gözeterek İptal Edebilir mi…Kik Kararı

KONU: İdare ihalede KİK’in düzeltici işlem olarak belirlediği kararına rağmen, ihaleyi kamu yararı gözeterek iptal edebilir mi? (İdarenin aleyhine karar

Devam

İdarelerin İhaleyi İptal Yetkisi Sınırsız mı?

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-700 Şikayetçi: Ges Bilişim Teknolojileri

Devam