Personel Yemek İhalesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 05.10.2016 Karar No : 2016/UH.I-2445 Şikayetçi: Ermis Avm Gıda

Devam

Mal, Hizmet ve Yapım işleri nelerdir?

Mal, Hizmet ve Yapım işleri nelerdir? Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Devam

İhale Onay Belgesi Nedir? İhale İşlem Dosyası Nedir?

İHALE ONAYININ ALINMASI      İhale onay belgesi İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve

Devam

Hizmet Alım İhalelerinde Kısmi Kabul Mümkün mü?

HİZMET ALIM İHALELERİNDE KISMİ KABUL MÜMKÜN MÜ? I-GİRİŞ Kamu İhale Kanunu üç temel uygulama üzerinde inşa edilmiştir. Bu uygulamalar, mal

Devam

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI I-GİRİŞ: Son yıllarda kamu sektöründe, hizmet ihalesi yoluyla bir takım hizmetlerin (temizlik, güvenlik vs)

Devam

İdare Tarafından Yükleniciye Malzeme Verilmesi ve İş Deneyimine Etkisi

İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLEN MALZEMENİN, İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARININ TESPİTİ KARŞISINDAKİ DURUMU I-GİRİŞ İş deneyim belgeleri, ihaleye katılacak olan firmanın,

Devam

Fotokopi olan beglenin ihale teklifi yanında kanıtlayıcı belge olarak sunulması

Fotokopi olan beglenin ihale teklifi yanında kanıtlayıcı belge olarak sunulması Toplantı No : 2015/068 Gündem No : 13 Karar Tarihi

Devam

İdare ihalede KİK’in Düzeltici İşlem Olarak Belirlediği Kararına Rağmen, İhaleyi Kamu Yararı Gözeterek İptal Edebilir mi…Kik Kararı

KONU: İdare ihalede KİK’in düzeltici işlem olarak belirlediği kararına rağmen, ihaleyi kamu yararı gözeterek iptal edebilir mi? (İdarenin aleyhine karar

Devam

Sahte İş Deneyim Belgesi Düzenleme (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/017 Gündem No : 23 Karar Tarihi : 07.03.2016 Karar No : 2016/UH.III-747 Şikayetçi: Olcay Tokdaş İhaleyi

Devam

İhale Komisyon Tutanaklarında Görev Ünvanlarının Belirtilmemesi ve Komisyonun Eksik Toplanması (Kik Kararı)

Komisyon tarafından düzenlenen tutanaklarda görev unvanlarının belirtilmemesi ve Komisyonun eksik sayıyla toplanması Toplantı No  : 2006/048 Gündem No  : 14

Devam