İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.III-615 Şikayetçi: Cevdet Arpacı İhaleyi

Devam

İhale Komisyon Tutanaklarında Görev Ünvanlarının Belirtilmemesi ve Komisyonun Eksik Toplanması (Kik Kararı)

Komisyon tarafından düzenlenen tutanaklarda görev unvanlarının belirtilmemesi ve Komisyonun eksik sayıyla toplanması Toplantı No  : 2006/048 Gündem No  : 14

Devam

Personel Yemek İhalesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 05.10.2016 Karar No : 2016/UH.I-2445 Şikayetçi: Ermis Avm Gıda

Devam

İhalelere Yönelik Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuruları

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI     I-GİRİŞ:   İhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul

Devam

Akaryakıt alımı ihalelerine ilişkin özellik gösteren durumlar

Madde 61-Akaryakıt alımı ihalelerine ilişkin hususlar 61.1. İdareler tarafından akaryakıt ve madeni yağ alımı ihalelerinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve

Devam

İhale Onay Belgesi Nedir? İhale İşlem Dosyası Nedir?

İHALE ONAYININ ALINMASI      İhale onay belgesi İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve

Devam

EKAP Üzerinden Düzenlenmiş İş Deneyim Belgelerinin İhalelerde İş Deneyimini Tevsiken Kullanılacağı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 17 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-689 Şikayetçi: Gürmed Tıbbi Ve

Devam

2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanunda İhale Komisyonlarının Karşılaştırılması

2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanunda İhale Komisyonlarının Karşılaştırılması İhale komisyonlarının oluşumu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 13’üncü, 4734

Devam

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI I-GİRİŞ: Son yıllarda kamu sektöründe, hizmet ihalesi yoluyla bir takım hizmetlerin (temizlik, güvenlik vs)

Devam

Şikâyet başvurusunun reddine ilişkin cevap yazısında, başvuru mercii ve başvuru süresinin belirtilmemiş olmasının şikâyetçi nezdinde herhangi bir hak kaybına yol açmadığı

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 18 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-690

Devam

İş Deneyim Belgesinin Noter Onayı ve Apostil Tasdik Şerhi (Kik Kararı)

İş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından,

Devam