İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Muhasebat Yazısı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/380                                                                     22.04.2009*5610 Konu   : Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden muhasebe birimlerince tahsil

Devam