İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.III-615 Şikayetçi: Cevdet Arpacı İhaleyi

Devam

İdare ihalede KİK’in Düzeltici İşlem Olarak Belirlediği Kararına Rağmen, İhaleyi Kamu Yararı Gözeterek İptal Edebilir mi…Kik Kararı

KONU: İdare ihalede KİK’in düzeltici işlem olarak belirlediği kararına rağmen, ihaleyi kamu yararı gözeterek iptal edebilir mi? (İdarenin aleyhine karar

Devam