İhale Teklifleri Kargo İle Gönderilebilir mi? (KİK Kararı)

(Kamu İhale Kurulu Kararı) 4734 Sayılı Kanuna Tabi İhalelerde, ihale tekliflerinin kargo ile gönderilebileceği hakkında Toplantı No: 2012/068 Gündem No:

Devam

İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.III-615 Şikayetçi: Cevdet Arpacı İhaleyi

Devam