HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI I-GİRİŞ: Son yıllarda kamu sektöründe, hizmet ihalesi yoluyla bir takım hizmetlerin (temizlik, güvenlik vs)

Devam

Hizmet Alım İhalelerinde Kısmi Kabul Mümkün mü?

HİZMET ALIM İHALELERİNDE KISMİ KABUL MÜMKÜN MÜ? I-GİRİŞ Kamu İhale Kanunu üç temel uygulama üzerinde inşa edilmiştir. Bu uygulamalar, mal

Devam

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Devam

Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet

  HİZMET ALIM İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ HİZMET ALIM İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ Konuyla ilgili Uygulama Yön maddeleri ve iki

Devam

Alt Yüklenici ile Alt Müteahhit arasındaki farklar nelerdir?

Kararın Özü ***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3699 Sayılı Kararında: ‘Alt yüklenici’ , Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;“ Sözleşme

Devam

Hizmet Alım İhalesi İş Ortaklığında Birden Fazla Özel Ortak Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi Oranının Tespit Edilmesi

Hizmet Alım İhalesi İş Ortaklığında Birden Fazla Özel Ortak Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi Oranının Tespit Edilmesi Hizmet ihalelerinde, iş

Devam

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri nelerdir?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihaleleri

Devam

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN PARASAL YETKİLERİ İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA İHALE YÖNETMELİĞİ

13 Şubat 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29623 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL

Devam