hakediş ödemeleri ile kesin teminatın iade edilmesinde ilişiksizlik belgesinin kanıtlayıcı belge olarak ödeme belgesine bağlanıp bağlanmayacağı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.20/650/11051                                                                       31/08/2009 Konu : Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim

Devam