KDV Özel Matrah Şekilleri Nedir?

  Özel Matrah Şekilleri 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, bazı teslim ve hizmetlerin matrahlarının tespiti açısından özel düzenleme getirilmiştir.

Devam