İnşaat ve Taahüt İşlerinde Katma Değer Vergisi Tevfikatı

    İnşaat ve Taahüt İşlerinde Katma Değer Vergisi Tevfikatı Katma Değer Vergisi Tevfikatı Katma Değer Vergisi alacağını güvence altına

Devam

Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı (yeni)

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı: 17192610-125[ÖZG-14/44]-277 07.12.2016 Konu: Yıllara Sari

Devam