Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Artık Gün İçin Ayrıca Satır Açılmasına Gerek Olmadığı

birim fiyat teklif cetvelinde artık gün için ayrıca satır açılmasına gerek olmadığı “…Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.12 nci maddesinde artık

Devam