Bağımsız Dış Denetim Ne İşe Yarar?

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN YARARLARI: Bağımsız dış denetimin asıl amacı, kamuya gerçek bilgi sunulmasını sağlamaktır. Böylece, sermaye piyasasının açıklık ve tutarlılık

Devam