Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı ile İlgili Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     : B.07.0.MGM.0.46-210.16.01/                                12/07/2012-7626 Konu   : Avukatlık Vekalet Ücretleri                                    2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı

Devam