İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.III-615 Şikayetçi: Cevdet Arpacı İhaleyi

Devam

İhalenin iptali kararından önce idareye herhangi bir şikayet başvurusunun yapılmamış olması nedeniyle bu karara yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamayacağı

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 4 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.III-680 Şikayetçi: Erpa Özel Güvenlik

Devam

Eşit muameleyi sağlama ilkesine aykırı hareket edilmiş olunacağı anlaşıldığından ihalenin iptal edilme gerekçelerinin yerinde olmadığı

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.I-712 Şikayetçi: Arç Temizlik İnş.

Devam

Teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, teklifin tamamı üzerinden değil, sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi gerektiği

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.II-638 Şikayetçi: Prizma Personel Destek

Devam

Alt İşveren Çalıştıran Şirketin, Alt İşverenin Sigorta Borcundan Sorumlu Olup Olmadığına İlişkin KİK Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 23 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UY.I-611 Şikayetçi: Tuşba Yapı Endüstri

Devam

Sigorta giderlerinin teklifte ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği, poliçelerin bedel içermesi gerektiği, sigorta teyit yazısının bulunması gerektiği

Özet: fiyat tekliflerinde sigorta gider kalem tutarlarının ayrı ayrı gösterilmediği, sigorta giderlerini tevsik için sunulan poliçelerin bir kısmının bedel içermediği

Devam