İnşaat İşinde İşe Ne Zaman Başlanır?

inşaat-3

TAAHHÜT ŞEKLİNDE İNŞAAT FAALİYETİNDE İŞE BAŞLAMA SÜRECİ

Yıllara yaygın olsun veya Yıllara yaygın olmasın taahhüt şeklindeki inşaat işlerini gerek kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri yaptırmaktadırlar. Ancak kamu kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin inşaat yaptırmalarına ilişkin hukuki düzenlemeler ve inşaat yapımına başlanmasında izlenecek süreç birbirinden farklıdır.
Özel sektör işletmeleri borçlar kanunun 355 ve 371 maddeleri hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla inşaat- taahhüt ve onarım işi yapan işletmeler ile istedikleri şekilde sözleşme yapabilirler. Dolayısı ile özel sektör adına inşaat taahhüt işi yapan İnşaat işletmeleri ile özel sektör işletmeleri arasında işin yapımında izlenecek süreç de serbestçe belirlenebilmektedir.
Ancak Kamu kuruluşları ise bu serbestliğe sahip olmayıp, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu nedenle bir inşaat işletmesinin kamu kurumlarına ait bir inşaat taahhüt işine başlayabilmesi için yasa ve yönetmeliklerde belirlenen belli süreçlerin izlemesi gerekmektedir.

6
1.4.1. İhalenin İlanı ve Geçici Teminat
İlk olarak, Kamu kurumlarının inşaat taahhüt işlerinde işi yapmak isteyen işletmelerin davet edilmesi anlamına gelen inşaat ihalesini açmaları gerekmektedir. Ancak ihale ilanından önce kamu kuruluşları yaptıracakları inşaat işi ile ilgili olarak öncelikle işin projesinin işi yaptıracak kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanması veya hazırlatılması gerekir.
4734 sayılı Kamu İhale Yasasına göre yapım işlerinde 3 çeşit proje söz konusu olup bunlar;

1- Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projedir.

2- Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçümlendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projedir.

3- Uygulama Projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projedir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan yapım işleri ihaleleri yönetmeliğine göre ise;

Bina işlerinde uygulama projesi; Diğer yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılmayan kısımları için kesin proje, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ise, ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.