Staj İşe Girişinin Emekliliğe Katkısı

personel-3

Stajyer olarak SSK tescili yapılan sigortalıların bu stajyerlikleri nedeniyle yapılan tescili sonrası ödenen kısa vadeli sigortalara tabi prim ödemeleri yaşlılık aylığının bağlanmasında ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmamaktadır.

Ancak Staj işe girişinin sigortalıya fayda sağladığı ve erken emeklilik hakkından faydasının olduğu bir durum vardır ki bu da doğum borçlanmasıdır.

5510 Sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kadın sigortalıların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren iki yıllık süreleri, bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılma imkanı bulunmaktadır. 5110 Sayılı Kanunun 4/a (SSK)  bendi kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması doğum borçlanması için yeterli olup  doğum borçlanması ile (toplam 3 çocuk için 6 yıldan fazla olmamak üzere ) staj işe giriş tarihinden sonraki ilk uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödenmiş işe giriş tarihi 6 yıla kadar geri çekilip bu işe giriş tarihine göre emekli olabilecektir.

Bu konuyu bir örnekle açıklayacak olursak ;

01.01.1970 doğumlu 01/5/1988 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak çalışması nedeniyle tescil edilmiş ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan  kadın sigortalı  ilk defa 04.07.1998 tarihinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte işe girdiği ve bu kadın sigortalının 25.02.1990 ,05.04.1993 ve 06.07.1995 tarihlerinde üç doğum yaptığı vasayıldığında ;

Doğum borçlanması yapmaması durumunda;

20 yıl sigortalılık 55 yaş 5975 gün şartı ile emekli olabilecek iken 3 çocuğu nedeniyle doğum borçlanması yapması durumunda ise  uzun vadeli sigorta kollarına tabi işe giriş tarihi 04.07.1992 olarak kabul edilecek ve  ;

20 yıl sigortalılık 49 yaş ve 5600 gün prim ödemesi sonucunda hem yaş hem de prim ödeme gün sayısı avantajını kullanarak  emekli olabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.