Sözleşmeli Personelle İhtiyaca Binaen Yeni Sözleşme Yapılması

 

ÖZET: 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan personelin kurumun ihtiyacı olması halinde başka bir yerde nakil yapılmaksızın yeni bir sözleşme ile çalıştırılabileceğine ilişkin 12/05/2006-6674

 

……. Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre mimar unvanı ile sözleşmeli personel statüsünde çalıştığınızdan bahisle eşinizin çalıştığı İl Müdürlüğüne tayininizin yapılıp yapılamayacağı hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 4 üncü maddesinde “Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.” hükmü yer almakta olup, sözleşmeli personelin tayinine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen görev yerinin hizmet ihtiyacı olması sebebiyle değiştirilerek sözleşmenizin yenilenmesi durumunda, ilgili Bakanlıkça ihtiyaç duyulan başka bir görev yerinde sözleşmeli statüde istihdam edilmeniz hususunun … Bakanlığının takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.