Son Dakika….Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı 2018/3 Yayınlandı

 

 

2018/3 Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı

2018/3 Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50

Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi: 03/10/2018

Sayısı: KVK-50 / 2018-4 / Yatırım İndirimi – 36

İlgili Olduğu Maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298/Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A/Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili Olduğu Kazanç Türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Necmi KESKİNSOY

Gelir İdaresi Başkan V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.