Sıkıyönetim Hizmet Tazminatı Kimlere Ödenir?

SIKIYÖNETİM HİZMET ZAMMI:

 

13.5.1971-1402 Sıkıyönetim Kanunu (19.9.1980-2301 Kanunun 13.maddesiyle değişik) Md. 26/c ; (8.10.80-2310/3 Kanunla) Ek Md. 2 ve (8.12.1980-2354/1 Kanunla) Ek Md.5

I-Sıkıyönetim kadrolarına atanan,

II-Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığında fiilen

görevlendirilen,

III-Bu Kanun uyarınca Sıkıyönetim Komutanlığı emrine verilen veya emrine giren görevlilerden, komutanlığın yazılı olarak vereceği emirle ile  görev süreleri ve görev yerleri belirtilen ve bilfiil sıkıyönetim hizmetinde çalıştırılan personele:

 

3 ile 10 puan arasındaki göstergelerin, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen MAAŞ KATSAYISI ile çarpılmasından bulunacak yevmiye miktarı üzerinden Sıkıyönetim Hizmet Zammı ödenebilir.

 

-Sıkıyönetim döneminde Sıkıyönetim Hizmet Zammının ödenmesine gerekli olup olmadığına Bakanlar Kurulunca karar verilir.

 

-Ödeme fiilen çalışılan günler için yapılır.

 

-Sıkıyönetim hizmet zammı ödemesi damga vergisi dışında herhangi bir vergiye tabi değildir.

 

-Sıkıyönetim Hizmet Zammı Cetveli

 

 

 

                                     Puan

 

General – Amiral                                                             10

Albay, Yarbay, Binbaşı                                                   9

Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen                                         8

Asteğmen, Astsubay, Uzman Jnd.Çş.                           7

Emniyet Amiri ve Daha üst Derecedekiler                      9

Baş komiser, komiser                                                      8

Komiser muavini                                                             7

Diğer emniyet mensupları, çarşı ve mahalle bekçileri    6

Sivil memurlar ve İşçiler                                                   5

Er ve erbaşlar (jandarma dahil)                                       3

 

 

-Sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları ile savcı yardımcılarına, bu görevlerinin devamı süresince eşit derecedeki askeri savcılara ödenen sıkıyönetim hizmet zammı verilir.

 

-Askeri mahkemelerde görevlendirilen sivil hakimlere, bu görevlerinin devamı süresince eşit maaş derecesindeki askeri hakimlere ödenen sıkıyönetim hizmet zammı ödenir.

 

-Fiilen kıtada görev yapan general-amiral, subay ve astsubaylar ve kıta ile müşterek görev yapan zabıta teşkilatı mensupları ile sıkıyönetim komutanlıklarında yargı görevi yapan adli müşavir, askeri hakim, savcı, subay üye ve yargı görevi yapan yerlerde görevli astsubay ve sivil memurlar ile cezaevi müdürleri, erbaş ve erler dışındaki görevlilere bu miktarın yarısı verilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.