Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi Nedir?

muhasebe-9

Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi

Sıfır tabanlı bütçeleme, kamu bütçelemesine ilişkin bir yaklaşım olup her yılın bütçe işlemleri kendi bünyesi içinde yargılanmakta, geçmiş yılların politikalarına ya hiç önem verilmemekte veya geçmiş uygulamalarla çok az bağlantı kurulmaktadır.

Tüm faaliyet ve harcamaların temel gerekçesini yeniden ve baştan belirlemektir. Yapılan şey, bütçedeki her harcama maddesinin değerlemesini yapmak, bütçedeki her harcama alternatiflerini birbirleriyle kıyaslamak ve program  ve  faaliyetleri  belirlemektir.  Yani,  hiçbir  harcama  kalemi  her bütçede otomatik olarak yer almamakta, her biri diğer harcama kalemlerine kıyasla nispi öncelik ışığı altında yeniden gözden geçirilmektedir. Bunun içindir ki sıfır esaslılık temeldir. Bütçeleme süreci ise; organizasyon içindeki her faaliyetin bir karar paketi olarak hazırlanmasını, bu karar paketleri arasında öncelikli olanların sistematik bir şekilde sıralanarak belirlenmesini, böylelikle fonların daha uygun alanlara tahsisini sağlayan planlamadır.

Sıfır  tabanlı  bütçe  sistemi,  her  yöneticinin  tüm  bütçe  taleplerini sıfırdan başlayarak en küçük ayrıntısına kadar incelenmesini, organizasyon içindeki her faaliyetin bir karar paketi hazırlanmasını, bu karar paketleri
arasında öncelikli olanların sistematik bir şekilde sıralanarak belirlenmesini, böylelikle  fonların  daha  uygun  alanlara  tahsisini  sağlayan  planlama bütçeleme sürecidir.

Sıfır  tabanlı  bütçe  sistemi  de,  diğer  bütçeleme  teknikleri  gibi, kaynakların etkin kullanımını amaçlayan çağdaş bütçe tekniklerinden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.