Şartnameye uygun yapılmayan işlem, görevi ihmal suçuna girer

mevzuat-9

Konu : Şartnameye uygun yapılmayan işlem, görevi ihmal suçuna girer.

Karar Veren Mahkeme: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun

Karar Tarihi: 21.10.1997

Karar Sayısı : 1997 5/MD-197-214

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

…. İta amiri olan sanığın, alınmadığı halde şartnameye uygun vasıfta kömür alınmış gibi düzenlenen tahakkuk evrakını iyice incelemeden imzalayıp müteahhide ödemede bulunduğuna sebep olduğu, şartname hükümlerinin uygulanmasına gerekli denetim özen ve titizliği göstermediği ve bu surette görevini ihmal ettiği, iddia, savunma, tanık beyanları, ihale dosyası, müfettiş raporu, ve tüm dosya kapsamıyla sabit olduğundan, …. Mâhkumiyet hükmünün onanmasına karar verilmiştir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.