Resmi İlan Fiyat Tarifesi-07.02.2015

Resmi ilan

7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmi İlan Fiyat Tarifesi-07.02.2015
Resmî Gazete

Sayı : 29260

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7203

Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 2/1/2014 tarihli ve 2014/5799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7203 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

1. Resmi ilânların yayım ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilir.

Resmî ilân başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi, bu başlıkların ilân metinleri ile mütenasip olması, anılan resmi ilanların dizgisinde 10 puntoluk metin harfleri ve “Arial” yazı karakteri kullanılması şarttır.

Birden fazla sütunu kapsayacak şekilde yayımlanan ilânların sütun sayısının belirlenmesinde; tek sütun genişliği 37 milimetre kabul edilir. Ayrıca, sütun aralarındaki boşluklar 3 milimetre olacak şekilde hesaplamaya dâhil edilir.

Satır aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilânların 5 santimetrelik kısmında en az 12 satır yazı bulunması gözetilir.

Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.

2. Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti 9,63 Türk Lirasıdır.

Şu kadar ki yayım ücreti; günlük fiili satış ortalaması 10.000’den az olmayan gazeteler için 10,60 Türk Lirası, 25.000’den az olmayan gazeteler için 20,55 Türk Lirası, 50.000’den az olmayan gazeteler için de 35,70 Türk Lirasıdır.

Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.

3. Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilânı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

4. Bu tarife, Resmî Gazete’de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.