Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Tamamlanması ve Teşebbüs Durumu

Ruble
Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Tamamlanması ve Teşebbüs Durumu
SUÇUN TAMAMLANMASI – TEŞEBBÜS HALİ

Resmi evrakta sahtekarlık suçu şekli, ani, neticesi harekete bitişik suçlardandır. Kısmen yada tamamen sahte belgenin düzenlenmesi, yada belgede tahrif ve tağyirin gerçekleşmesiyle suç olur. Zararın gerçekleşmesi beklenmez ve gerekmez.

Yukarıda ifade edildiği gibi resmi evrakta sahtekarlık suçu neticesi harekete bitişik bir suç sayılmadığından bu suça tam teşebbüs edilmesi mümkün görülmemektedir.

Sahte evrak tanzim etmeye eksik teşebbüs halinin olup olmayacağı doktrinde tartışılmıştır. Yargıtay’ın çeşitli karalarında eksik teşebbüsün mümkün olabileceği ifade edilmiştir.

“…sanıkların şoför ehliyetnamesi almak için girdikleri imtihanda birbirlerinin yerine imtihan kağıtları düzenlediklerini anlaşılmasına göre eylemlerini TCK. nun 342/l. ve 6l. maddelerinde yazılı suçu oluşturduğu …”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.