Pursantaj Nedir? Pursantaj Ne İşe Yarar?

Pursantaj ingilizce percantage kelimesinden gelmekte olup, kelime anlamı oran demektir.

Pursantaj oranı ihale mevzuatında geçen bir kelimedir.

Yapılan sözleşmede belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalarla ilgili olarak, hakedişlerde ödenecek olan alacaklarının, toplam iş tutarının (bedelinin) yüzdesi (pursantajı) çıkartılarak, global biçimde ve basit yöntemle ödenmesi biçimidir.

Başka bir biçimde anlatmış olursak, Yapılan tüm imalatların metrajı bitmiş şekilde hesap edilir, İmalatların yüzdesi saha mühendisleri veya teknikerleri tarafından belirlenir, ve bu yüzde ile bitmiş metraj çarpılıp o ayki imalat bulunur.

Özellikle anahtar teslim götürü bedel işlerde, ödeme yapılırken, iş kalemleri itibariyle ödeme yapılamayacağı için, yapılan işler tüm işlere oranlanarak, mevcut haliyle bitirilen oran bulunur ve bu oran işin toplam bedilne bölünerek mevcut oran bulunur….

daha sonra bulunan oran ihale bedeli ile çarpılarak ara hak edişte ödenecek tutar bulunur…

Örneğin işin anahtar teslim götürü bedeli 500.000.-TL olsun….

Ara hakedişte, işin %30’u tamamlandığı anlaşıldı…

Buradaki %30 pursantaj oranıdır ve işin %30 luk kısmının tamamlandığını gösterir.

500.000* %30=150.000 Tl ödeme yapılması gerekir.

İşin %50 oranından bitirildiği anda, %50 lik tutar bulunur ve daha önce ödenen %30 çıkarılarak ödenecek tutar bulunur…

Bu örnekte %30 bütün olarak alınmış olmasına rağmen;

iş kalemlerini toplam ihale bedeli içindeki payı bulunarak, her kalem için ayrı ayrı pursantaj oranı ve ödenecek kalem tutar tespit edilmesi mümkündür.

Özetlemek gerekirse;
İnşaat sektöründe olmayan kişiler için çok alışılagelmedik bir kelime olan “pursantaj” kelimesi “yüzde” anlamına gelmektedir. İş kalemlerinin tutarları hesaplandıktan sonra bu tutarların işin genel tutarında yüzde kaçlık dilime karşılık geldiğini gösteren değere “pursantaj” denmektedir.  Bu değer ilgili iş kaleminin tamamının bittiği takdirde tüm iş kalemleri içinde yüzde kaçlık dilime karşılık geldiği anlamına gelmektedir.

Bu pursantaj değerleri , imalat kalemlerinin gerçekleşme yüzdeleriyle çarpıldığı takdirde gerçekleşmiş pursantaj değerini bulunmuş olur. Gerçekleşmiş pursantaj değeri  genel iş tutarıyla çarpıldığı takdirde yapılmış olan imalat kalemini maddi olarak karşılığını bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.