Ön yeterlilik değerlendirmesinde ilk önce neye dikkat edilecektir?

finansal tablo-4

Ön yeterlilik değerlendirmesinde ilk önce neye dikkat edilecektir?

Bu değerlendirme esnasında öncelikle, ilk oturum sırasında tespit edilen eksik belgesi olan ya da belgelerinde bilgi eksikliği olan adaylar değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Ancak:

a) Sunulan belgelerde başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece belirlenen sürede tamamlatılabilir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan adaylar, değerlendirme dışı bırakılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.