Nakit (Nominal) Ücret Nedir? Reel Ücret Nedir?

Nakti Ücret ve Reel Ücret:

Nominal (Nakti) Ücret: İtibari ücret, nominal ücret ve parasal ücret olarakta adlandırılan nakti ücret, ücretin cari memleket parası ile ifade edilen değeridir.

Reel Ücret: Gerçek Ücret olarak ta adlandırılan reel ücret ise, nakti ücretten ayrı bir anlam taşımaktadır. Reel ücret, “bir baz seneye istinaden , fiyat artışlarının, ele alınan senede, nominal ücrete olan etkilerinin indeksler vasıtasıyla bertaraf edilmeleri sonucunda elde edilen  ücrettir.”

Bu itibarla; “reel ücret parasal ödemelerin satınalma gücünü ifade eder. Buda kazanç veya ücret oranı ile ilgilidir.” (7)

Çalıştıran açısından önemli olan nominal ücrettir. Çünkü işçilik maliyetleri nominal ücretlere göre tespit edilmektedir. Çalışan açısından ise önemli olan reel ücrettir. Çalışan eline geçen parayla nekadar çok mal ve hizmet alabilirse refahıda o kadar artmış olur. Yoksa nominal ücretteki artış enflasyon gibi çeşitli sebeplerle satın alma gücünde bir artış meydana getirmiyorsa işçinin refahını, yani yaşam düzeyini etkilemez ve değiştirmez.Hatta artan tüketim ihtiyacına göre yaşam standardında bile gerilemelere sebep olur.

Gerçek ücret artışları aynı zamanda sağlık, motivasyon ve kişisel etkinliği (verimliliği) iyileştirerek daha uygun şartlara getiririler. Fakat ücretlere emeğin arz fiyatının üzerinde (gereğinden fazla) arttırmak, ekonomik teoriden kaynaklanan yollarla istihdamın genişlemesini geciktirir. Bu sebeple emek fazlasının eritilmesi ve tam istihdamın sağlanması ertelenebilir ve hatta belirgin bir şekilde geciktirilebilir.

Görüldüğü üzere reel ücret artışları, kişi açısından arz ettiği önem kadar, istihdam üzerindeki tesirleri bakımından ülke ekonomisi  açısından da önemli bir faktördür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.