Nakit Hareketleri Hesabının Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında Kullanılacak Yardımcı Hesaplara İlişkin Genel Yazı

Muhasebe-16

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

İ V E D İ

Sayı     : 90192509/210.10.03/13899                                                                          31/12/2012

Konu   :

Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında bulunan ve muhasebe birimleri arasında gerçekleşen nakit hareketlerinin izlendiği 510-Nakit Hareketleri Hesabının daha sağlıklı bir şekilde takip edilmesini teminen 01/01/2013 tarihinden itibaren mevcut kodlarının yerine kullanılmak üzere “510.01-İşlemi Başlatan Muhasebe Birimi” ve “510.02-Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi” yardımcı hesapları açılmış ve EK-1’deki gibi detaylandırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EKLER :

1-Yardımcı Hesaplar

2-Örnekler

DAĞITIM:

Gelir İdaresi Başkanlığına

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Vergi Dairesi Başkanlıklarına

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

EK- 1

Nakit Hareketleri Hesabının Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında 01/01/2013 yılından itibaren kullanılacak yardımcı hesapları

51001   İşlemi Başlatan Muhasebe Birimi
5100101  Hazine Tek Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
5100102  Vergilerin Gönderilmesinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
5100103  Hazine Tek Hesabı Dışındaki Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Har.
5100104  PTT Bank Tahsilatları Nakit Har. (Traf.Para Ceza. Ve Kaçak Geçiş)
5100105  Tek Hazine Cari Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510010501 Ödeme Hesabı
51001050101Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
51001050102Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510010502 Tahsilat Hesabı
51001050201Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
51001050202Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
51002   Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi
5100201  Hazine Tek Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
5100202  Vergilerin Gönderilmesinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
5100203  Hazine Tek Hesabı Dışındaki Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Har.
5100204  PTT Bank Tahsilatları Nakit Har. (Traf.Para Ceza. Ve Kaçak Geçiş)
5100205  Tek Hazine Cari Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510020501 Ödeme Hesabı
51002050101Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
51002050102Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510020502 Tahsilat Hesabı
51002050201Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
51002050202Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri

EK-2

 

 

Örnek-1

Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından talep edilen 200.000 TL’yi Saymanlığın banka hesabına aktarmıştır.

— Hazine Müsteşarlığı

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.01.02)200.000 
 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 200.000

— Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

102-Banka Hesabı (102.05.01)200.000 
 510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.01.02) 200.000

Örnek-2

Hazine Müsteşarlığı, Ankara Muhasebe Müdürlüğü tarafından talep edilen 100.000 TL’yi Muhasebe Müdürlüğünün banka hesabına aktarmıştır.

— Hazine Müsteşarlığı

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.01.01)100.000 
 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 100.000

— Ankara Muhasebe Müdürlüğü

102-Banka Hesabı (102.05.01)100.000 
 510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.01.01) 100.000

Örnek-3

Konya Muhasebe Müdürlüğünün banka hesabındaki 20.000 TL, Ziraat Bankası tarafından gün sonunda Hazine Müsteşarlığının banka hesabına gönderilmiştir.

— Konya Muhasebe Müdürlüğü

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.02.01)20.000 
 102-Banka Hesabı (102.05.02) 20.000

— Hazine Müsteşarlığı

102-Banka Hesabı (102.05.02)20.000 
 510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.02.01) 20.000

Örnek-4

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünün banka hesabındaki 150.000 TL, Ziraat Bankası tarafından gün sonunda Hazine Müsteşarlığının banka hesabına gönderilmiştir.

— Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.02.01)150.000 
 102-Banka Hesabı (102.05.02) 150.000

— Hazine Müsteşarlığı

102-Banka Hesabı (102.05.02)150.000 
 510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.02.01) 150.000

Örnek-5

Cumhuriyet Vergi Dairesi adına bankalarca 150.000 TL tahsil edilerek bu tutar doğrudan Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin banka hesabına aktarılmıştır.

— Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.02.)170.000 
 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 170.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı170.000 
 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 170.000

— Hazine Müsteşarlığı

102-Banka Hesabı (102.05.02)170.000 
 510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.02.) 170.000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.