Mülakat Sınavı Adil Yargılanma Hakkını İhlal Ediyor mu?

Yargı kararı-4

Mülakat Sınavı Adil Yargılanma Hakkını İhlal Ediyor mu?

2007 yılındaki idari hakimlik mülakatında başarısız sayılan bir aday, mülakat sınav sonucunun iptali için dava açmış ancak davayı idare mahkemesinde kaybetmiştir. Temyiz başvurusu da davacı aleyhine sonuçlanmıştır.

Davacı mülakat sınavının adil yargılama hakkının ihlaline neden olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi “Sonuç olarak başvurucu, yargılama sürecinde karşı tarafın sunduğu deliller ve görüşlerden bilgi sahibi olmadığına, kendi delillerini ve iddialarını sunma olanağı bulamadığına, karşı tarafça sunulan delil ve iddialara etkili bir şekilde itiraz etme fırsatı elde edemediğine ya da uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasıyla ilgili iddiaların Derece mahkemesi tarafından dinlenmediğine veya kararın gerekçesiz olduğuna ilişkin bir bilgi ya da kanıt sunamadığı gibi mahkemelerin kararında bariz takdir hatası veya açık keyfilik oluşturan herhangi bir durum tespit edilememiştir.” diyerek, mülakat sınavının adil yargılama hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir.

kaynak: http://www.memurlar.net/haber/554245/

Mahkeme kararı için tıklayınız

Bu kararda, mahkemeye başvuran kişi, sınavın yapılış şeklinin hak arama imkanını ortadan kaldırdığı yönünde Anayasa Mahkemesine başvurmuş, Anayasa Mahkemesi de bu sınavın yapılış şeklinin hangi itibariyle, hangi hakkının zedelendiği konusunda ortaya sağlma bir delil koyulmadığı gerekçesi ile, dava edenin davasını reddetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.