Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri hakkındaki genel yazı

personel-12

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.20/500-2/19223 17/11/2006
Konu :

İlgi : 25/04/2006 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/500-2/7417 sayılı yazımız.

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda yetkili memurlarca 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında bulunan pasaportlar, sürücü belgeleri ile motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin satışından elde edilen bedellerin tahsili karşılığında alındı düzenlenmesi ve yapılacak işlemlere ilişkin esaslar ilgi yazımızla duyurulmuştu.
Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bazı İl Emniyet Müdürlüklerinden Bakanlığımıza intikal eden yazılardan; sürücü belgesi ile motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin satışından elde edilen bedelin tahsili karşılığında alındı düzenlenmesinin iş yoğunluğunu büyük ölçüde artırdığından bahisle söz konusu değerli kağıt bedellerinin tahsili karşılığında alındı düzenlenmesi ve Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defteri tutulmasından vazgeçilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.
Değerli kağıtların satışı aşamasında yaşanan sorunların önlenmesi amacıyla, anılan belgelerin değerli kağıtlar hesaplarında da takip edildikleri de dikkate alınması nedeniyle yalnızca yetkili memurlarca pasaport bedellerinin tahsilinde alındı düzenlenmesi uygulamasına devam edilmesi; sürücü belgesi, motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin satışından elde edilen bedellerin tahsilinde ise sadece talep eden vatandaşlara alındı verilmesi ve pasaport, sürücü belgesi ile motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri karşılığında düzenlenecek alındılar için Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defteri tutulmaması uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Hayri YILDIRIM
Bakan a.
Genel Müdür V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.