Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK-0.5) meslek mensubu, mükellefin imzası ve kaşesi bulunması gerekir mi?

 

Kararın Özü

***KARAR***

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-2371 Sayılı Kararında:

SMMM tarafından yazılan bu ibarenin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesinde, satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda yazılması istenilen ibare ile birebir örtüşmese de (birim maliyet tutarı ibaresi yerine birim satış tutarı ibaresinin yazılması gerekmektedir.) ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile bu tutanakta yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının dayanağını teşkil eden proforma faturadan isteklinin amacının satışlara dayalı bir açıklama yapmak olduğunun anlaşılabildiği,

Ayrıca, söz konusu proforma faturadaki ibarenin dayanağını teşkil eden ve fatura ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK-0.5) meslek mensubu, mükellef, yasal defter bilgileri gibi kısımlarının doldurulduğu ancak söz konusu tutanağın, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.15 inci maddesinin ilk fıkrasında öngörülen kritere aykırı bir şekilde sadece meslek mensubunun imzasını taşıdığı buna ek olarak mükellef tarafından imzalanmadığı,

Bu şekilde, kamu ihale mevzuatında bu hususa yönelik öngörülen kriterleri tam anlamıyla sağlamayan ancak gerekli görülmesi durumunda istenebilecek ve ilgililerin aşırı düşük açıklama kapsamında sunmak zorunda olmadıkları bu tutanağın bu şekliyle kabulünün mümkün olmadığı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.