Mali Müşavirler İç Denetim Mesleğinde Nasıl Başarılı Olabilir?

 

 

Değerli Meslektaşlarım, bu yazımda Meslek Mensubu olarak aynı zamanda İç denetim mesleğini icra ederken zaman zaman karşılaştığım, muhatap kaldığım konular ile diğer meslek mensubu arkadaşlarımın iç denetim mesleği hakkında akıllarında soru işareti olan bazı hususları açıklamaya çalışacağım yani aslında sizlerle dertleşeceğim

Bilindiği üzere 3568 Sayılı Meslek Yasası kapsamında kimlerin Mali Müşavir unvanına sahip olacağı, bu hakkın nasıl elde edileceği net bir şekilde hüküm altına alınmıştır. Ülkemizde  “Serbest Muhasebeci” likten  “Mali Müşavirlik” unvanına geçiş iki şekilde gerçekleşmiştir. İlki İSMMMO desteği ile ciddi eğitimlere tabi tutulan ve sınav, staj gibi gereklilikleri başarıyla yerine getirmek suretiyle Mali Müşavir olanlar. İkincisi uzun yıllardır Serbest Muhasebeci unvanı ile faaliyetlerini sürdüren meslek konusunda tecrübeye sahip kişilere “Mali Müşavirlik” unvanının verilmesi şeklinde gerçekleşmiştir.

Bu noktada vurgulamak istediğim “Mali Müşavirlik” unvanının hangi kanallardan elde edilirse edilsin” 3568 Sayılı Meslek Kanunu’nda ifade edildiği üzere görevlerimiz net bir şekilde açıklanmış olup,  özü itibariyle mükelleflerin vergisel boyutta sorumluluklarını yerine getirmesinde bir danışman, bir aracı yetkisi verilmiş olmasıdır. Fakat söz konusu yetkinin, intikal ettirilmesi gereken verginin doğruluğu noktasındaki kapsamı genişletilerek,  İç denetim faaliyetleri de bu dar kapsam içerisine yerleştirilmiş ve bunun aşılamaması nedeni ile meslek mensuplarımızın bu konuda ki çabaları etkili olamamıştır.

Peki Mali Müşavirler iç denetim mesleğinde nasıl başarılı olabilirler!

Meslek mensupları yasa ve düzenlemelerle belirlenen sınırlar uhdesinde ticari faaliyet gösteren firmaların vergisel durumunu tasnifleme gayreti içerisinde geçmişe ve bugüne odaklanır. İç denetim mesleğinde ise geçmişten ziyade geleceğe odaklanma vardır. ihtiyaçların çözümünde ihtiyacın kendisi ile değil, kaynağına odaklanan, katma değer yaratan ve firmanın gelişim ihtiyacı olan alanlarını ön plana çıkaran danışman yaklaşımı başarının temel faktörü olmaktadır. Bu durumu başlıklar altında incelemek gerekir ise;

 • Hizmet verdiği firmanın mevzuata uygunluğunu aramaktan, firmayı geliştirme amacına,
 • Geleneksel yöntemler yerine modern teknik ve araçları kullanmaya,
 • Geçmişe değil geleceğe odaklanmaya,
 • Hata arayıcılıktan iyi uygulama örneklerini ortaya koymaya ve yaygınlaştırmaya,
 • Birey ve işlem odaklılıktan, sistem ve süreçlere
 • Rutinden uzaklaşıp risk bazlı yaklaşıma önem vermesi başarıyı beraberinde getirecektir.

 

Bu başarıyı elde etmek, iç denetçinin aşağıda belirtilen temel prensiplere sahip olmasına bağlıdır. İç Denetçi

 • Dürüst ve faziletli davranır.
 • Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
 • Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
 • Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
 • Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
 • Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
 • Etkili bir şekilde iletişim kurar.
 • Risk-bazlı güvence sağlar.
 • İç görülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
 • Kurumsal gelişimi teşvik eder, bireysel gelişimin sürekliliğini vurgular.

İç Denetimin kişinin kariyerine katkısı

Bir kariyer mesleği olan iç denetim, iş hayatında önemli bir sıçrama taşı olarak kullanılmaktadır. 3-4 senelik iç denetim geçmişi sonrası farklı bölüm ve alanlara yapılan geçişler bu düşüncenin destekleyicisidir. Aynı zamanda bir parçası olmaktan gurur duyduğum TERSAN A.Ş’ de denetim mesleğini icra ettiğim zaman diliminde çalışmalarımla firmaya ve şahsıma kattığı değer sayesinde kariyerimde ve özel hayatımda çok daha mutlu, anlamlı ve çok daha başarılı dönemler geçiriyor olmamdır. İç denetim çalışmalarımızın Yönetim Kurulumuz ve üst yönetim tarafından destek ve takdir görüyor olması benim için en büyük referans niteliğindedir. Öte yandan her zaman tercihimin iç denetim mesleğinde ulaşılabilecek başarılar için sürekli öğrenme ve öğretme heyecanı ile iş hayatımın tamamında mesleğimde kalmam gerektiğine olan inancım da tamdır.

 

Erdal Yüksel

İç Denetim Md./Mali Müşavir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.